Kapittel 5

I dette kapittelet blir følgende kompetansemål dekket:

  • Du skal kunne drøfte hva omsorg innebærer for barn og unge i ulike aldre
  • Du skal kunne gi eksempler på tegn som tyder på omsorgssvikt og andre bekymringsfulle forhold, og gjøre rede for ansvar og tjenestevei

Nettressurser