3 Barns språkutvikling

Dette kapittelet dekker følgende kompetansemål:

  • Du skal kunne gjøre rede for hovedtrekk ved barns språkutvikling og gi eksempler på språkets betydning for personlighetsutviklingen.

Nettressurser