2 Regelverk, rammefaktorer og målsettinger

I dette kapittelet dekkes følgende læreplanmål:

  • Du skal kunne forklare hvordan gjeldende regelverk, rammefaktorer og målsettinger for pedagogiske virksomheter har betydning for yrkesutøvelsen.