Kapittel 3

I dette kapittelet blir følgende kompetansemål dekket:

  • Du skal kunne gjøre rede for hva kosthold betyr for barn og unges helse, og foreslå helsefremmende tilt.
  • Du skal kunne lage trygge og sunne måltider for barn og unge i tråd med norske anbefalinger for ernæring og relevant regelverk.