Vekst for barne- og ungdomsarbeiderfaget

Vekst kom i ny utgave i 2015 og dekker de tre fellesfagene på barne- og ungdomsarbeiderfaget:

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøvelse

 Du finner mer informasjon om læreverket på nettsiden til Cappelen Damm undervisning.

 

tre omslag