Oppdateringer i 2. opplag

Vekst-bøkene som er i salg nå (2. opplag) er oppdatert etter den nye rammeplanen som trådte i kraft 1.8.2017. De digitale utgavene (Unibok og Brettbok) er også oppdatert. 

Det var nødvendig å endre på innholdet flere steder i bøkene. Nedenfor finner du en liste med endringer som du kan føre inn i bøkene. Noen steder er hele tekstavsnitt byttet ut. Last ned og ta utskrift av de vedlagte pdf-ene, og legg eller lim inn ny tekst inn på riktig sted i bøkene. 

Helsefremmende arbeid

s. 46, oppgave 10: "Kropp, bevegelse og helse" rettes til "Kropp, bevegelse, mat og helse"

s. 64, siste avsnitt: Last ned side med ny tekst

s. 162, oppgave 9: Kapittel 2 rettes til Kapittel 3

Kommunikasjon og samhandling

s. 46, oppgave 15: kapittel 1, punkt 1.6 og les avsnittet "Samarbeid med barnas hjem" erstattes med:

kapittel 5 "Samarbeid mellom hjem og barnehage"

s. 198, sitatet: Last ned side med ny tekst

s. 207, sitatet: Last ned side med ny tekst

s. 242, sitatet: Last ned side med ny tekst

Yrkesutøvelse

s. 62, nederste punktliste: legg til /vennskap og fellesskap etter sosial kompetanse

erstatt språklig kompetanse med kommunikasjon og språkutvikling

s. 63, andre avsnitt: Last ned side med ny tekst

s. 64: Punkt 2 Kropp, bevegelse og helse rettes til Kropp, bevegelse, mat og helse

Punkt 4 Natur, miljø og teknikk rettes til Natur, miljø og teknologi

s. 65, første linje: Kropp, bevegelse og helse rettes til Kropp, bevegelse, mat og helse

s. 69, punktlisten: Natur, miljø og teknikk rettes til Natur, miljø og teknologi

s. 135, punktlisten: Kropp, bevegelse og helse rettes til Kropp, bevegelse, mat og helse

Natur, miljø og teknikk rettes til Natur, miljø og teknologi

s. 83, andre avsnitt: Last ned side med ny tekst

s. 137, siste avsnitt: Last ned side med ny tekst

s. 153, første avsnitt: Last ned side med ny tekst

s. 198, andre avsnitt: Last ned side med ny tekst

s. 250, oppgave 18: Last ned side med ny tekst

s. 350, oppgave 13: Erstatt Les kapittel 4.1 med Les i kapittel 7

s. 352, faktaboksen: Last ned side med ny tekst

s. 354, punkt 1) og 2): Last ned side med ny tekst

s. 393, siste linje: Kropp, bevegelse og helse rettes til Kropp, bevegelse, mat og helse

s. 394, punktlisten: Last ned side med ny tekst

s. 401, første avsnitt: Last ned side med ny tekst

s. 421, oppgave 5: Last ned side med ny tekst

s. 427, tredje overskrift: Kropp, bevegelse og helse rettes til Kropp, bevegelse, mat og helse

s. 428, andre overskrift: Natur, miljø og teknikk rettes til Natur, miljø og teknologi