1 Kommunikasjon

I dette kapittelet blir følgende kompetansemål dekket:

  • Du skal kunne drøfte ulike former for kommunikasjon og gjøre rede for hvordan kommunikasjon kan fremme trygghet og tillit.

Nettressurser