1 Barne- og ungdomsarbeideren

Dette kapittelet dekker følgende kompetansemål:

  • Du skal kunne drøfte hva profesjonell yrkesutøvelse innebærer i barne- og ungdomsarbeiderfaget.
  • Du skal kunne drøfte barne- og ungdomsarbeideren som rollemodell for barn og unge.

Nettressurser