Lydbok kap 9

  • Kapittel 9 Konflikthåndtering (s. 293) 0:37
  • Hva er konflikter?, del 1 (s. 294) 8:40
  • Hva er konflikter?, del 2 (s. 294) 6:59
  • Hva er konflikter?, del 3 (s. 294) 8:21
  • Forebygging av konflikter (s. 305) 7:50
  • Strategier for konflikthåndtering, del 1 (s. 311) 6:41
  • Strategier for konflikthåndtering, del 2 (s. 311) 5:22
  • Tiltak ved alvorlige konflikter (s. 318) 7:37
  • Sammendrag av kapittel 9 (s. 322) 3:36