Lydbok kap 8

  • Kapittel 8 Grupper (s. 260) 0:37
  • Hva er en gruppe?, del 1 (s. 260) 6:01
  • Hva er en gruppe?, del 2 (s. 260) 4:30
  • Ulike typer grupper, del 1 (s. 266) 5:31
  • Ulike typer grupper, del 2 (s. 266) 5:18
  • Roller i grupper (s. 271) 7:06
  • Gruppeprosesser (s. 277) 10:17
  • Å arbeide med barn og unge i gruppe, del 1 (s. 282) 8:19
  • Å arbeide med barn og unge i gruppe, del 2 (s. 282) 6:39
  • Sammendrag av kapittel 8 (s. 290) 4:14