Lydbok kapittel 10

  • Introduksjon kap. 10 (s. 281) 0:32
  • Hva gjør du når barnet skader seg? (s. 282) 6:34
  • Hva gjør du når det skjer en ulykke? (s. 285) 5:42
  • Førstehjelp ved trafikk-, fall- og drukningsulykker (s. 287) 5:41
  • Livreddende førstehjelp (s. 291) 7:07
  • Førstehjelp ved brudd og forstuinger (s. 296) 3:50
  • Førstehjelp ved ytre og indre blødninger (s. 298) 1:21
  • Førstehjelp ved hjernerystelse (s. 300) 1:14
  • Førstehjelp ved enkle skader (s. 300) 2:28
  • Sammendrag (s. 302) 3:13