Lydbok kapittel 7

  • Kapittel 7 "Jeg vil også bestemme" Om brukermedvirkning (s. 229) 0:42
  • Hva er brukermedvirkning?, del 1 (s. 230) 8:08
  • Hva er brukermedvirkning?, del 2 (s. 230) 8:42
  • Brukermedvirkning for deg som BUA, del 1 (s. 238) 8:22
  • Brukermedvirkning for deg som BUA, del 2 (s. 238) 8:05
  • Brukermedvirkning for deg som BUA, del 3 (s. 238) 8:45
  • Brukermedvirkning for deg som BUA, del 4 (s. 238) 8:20
  • Sammendrag av kapittel 7 (s. 256) 2:43