Lydbok kapittel 8

  • Introduksjon kap. 8 (s. 215) 1:08
  • Hva er et oppvekstmiljø? (s. 216) 6:39
  • Det nære oppvekstmiljøet (s. 220) 8:19
  • Andre deler av oppvekstmiljøet (s. 224) 7:38
  • Risikofaktorer i oppveksten (s. 228) 4:12
  • Norge - et velferdssamfunn (s. 231) 9:17
  • Det flerkulturelle samfunnet (s. 236) 9:09
  • Barn mellom to kulturer (s. 241) 5:45
  • Flerkulturelle barn - en ressurs i det pedagogiske arbeidet (s. 244) 7:16
  • Sammendrag kap. 8 (s. 248) 3:13