Lydbok kapittel 6

  • Kapittel 6 Samhandling med barn og unge (s. 195) 0:43
  • Hva er samhandling?, del 1 (s. 196) 7:10
  • Hva er samhandling?, del 2 (s. 196) 4:50
  • Hva er samhandling?, del 3 (s. 196) 7:26
  • Samhandling med ulike aldersgrupper, del 1 (s. 206) 7:48
  • Samhandling med ulike aldersgrupper, del 2 (s. 206) 5:33
  • Samhandling med ulike aldersgrupper, del 3 (s. 206) 7:15
  • Utfordring ved samhandling, del 1 (s. 217) 8:33
  • Utfordring ved samhandling, del 2 (s. 217) 4:10
  • Sammendrag av kapittel 6 (s. 226) 3:34