Lydbok kapittel 6

 • Introduksjon kap. 6 (s. 163) 1:04
 • Mobbing (s. 164) 8:36
 • Hvem mobber og hvem blir mobbet? (side 168) 8:15
 • Diskriminering og rasisme (side 176) 5:00
 • Tiltak mot rasisme og diskriminering (side 180) 3:41
 • Bruk av tobakk (side 183) 1:44
 • Tiltak mot mobbing (s. 173) 8:35
 • Forebyggende tiltak mot tobakk og snus (side 184) 4:08
 • Bruk av rusmidler (side 186) 1:06
 • Forebyggende tiltak mot rusmidler (side 188) 4:46
 • Kriminalitet (side 192) 8:50
 • Hva kan du som barne- og ungdomsarbeider gjøre? (side 197) 5:23
 • Sammendrag (side 200) 4:10