Lydbok kapittel 5

  • Kapittel 5 Sosial kompetanse (s. 163) 0:46
  • Hva er sosial kompetanse (s. 164) 8:16
  • Sosial kompetanse og sosiale ferdigheter, del 1 (s. 168) 8:28
  • Sosial kompetanse og sosiale ferdigheter, del 2 (s. 168) 8:13
  • Hvordan kan barn og unge utvikle sosial kompetanse?, del 1 (s. 176) 7:36
  • Hvordan kan barn og unge utvikle sosial kompetanse?, del 2 (s. 176) 7:15
  • Sosial kompetanse for deg som BUA, del 1 (s. 182) 9:20
  • Sosial kompetanse for deg som BUA, del 2 (s. 182) 7:58
  • Sammendrag av kapittel 5 (s. 192) 4:04