Lydbok kapittel 5

  • Introduksjon kap. 5 (s. 125) 0:40
  • Hva er pedagogisk arbeid? del 1 (s. 126) 5:45
  • Hva er pedagogisk arbeid del 2 (s. 129) 6:11
  • Pedagogisk arbeid i barnehagen (s. 134) 4:46
  • Pedagogisk arbeid i skolen (s. 138) 2:02
  • Pedagogisk arbeid i SFO (s. 139) 7:41
  • Pedagogisk arbeid i fritidstilbud for ungdom (s. 144) 8:46
  • Holdninger i pedagogisk arbeid del 1 (s. 150) 5:26
  • Sammendrag kap. 5 (s. 156) 3:57