Lydbok kapittel 5

 • Introduksjon kap. 5 (s. 123) 1:00
 • Hva er omsorg? (s. 124) 8:07
 • Omsorg og behov (s. 128) 9:42
 • Omsorg for barn på ulike alderstrinn del 1 (s. 133) 7:01
 • Omsorg for barn på ulike alderstrinn del 2 (s. 136) 8:17
 • Omsorg for barn på ulike alderstrinn del 3 (s. 139) 9:01
 • Omsorg for barn på ulike alderstrinn del 4 (s. 144) 9:53
 • Barn med spesielle behov for omsorg (s. 149) 9:25
 • Omsorgssvikt (s. 153) 10:04
 • Ansvar og tjenestevei ved mistanke om omsorgssvikt (s. 158) 1:23
 • Sammendrag (s. 160) 4:14