Lydbok kapittel 4

  • Kapittel 4 Sosialisering (s. 125) 0:47
  • Hva er sosialisering, del 1 (s. 126) 8:14
  • Hva er sosialisering, del 2 (s. 126) 9:24
  • Sosialiseringsprosessen (s. 134) 10:01
  • Bronfenbrenners sosialiseringsmodell (s. 140) 9:07
  • Sosialisering og samfunnsendringer (s. 145) 9:01
  • Sosialisering i ulike aldersgrupper, del 1 (s. 150) 8:12
  • Sosialisering i ulike aldersgrupper, del 2 (s. 150) 5:58
  • Sammendrag KoS kapittel 4 (s. 160) 4:16