Lydbok kapittel 4

 • Introduksjon kap. 4 (s. 81) 1:01
 • Forventet levealder og faktorer som påvirker den (s. 82) 4:51
 • Smittespredning i smittekjeden (s. 84) 8:56
 • God hygiene forebygger smitte (s. 88) 8:29
 • Hygienerutiner i barnehagen (s. 94) 3:50
 • Renhold og hygiene i skolen (s. 96) 2:25
 • Når er barn syke? del 1 (s. 100) 6:33
 • Når er barn syke? Del 2 (s. 103) 4:54
 • Smittsomme sykdommer (s. 105) 1:29
 • Noen vanlige smittsomme sykdommer del 1 (s. 106) 3:42
 • Noen vanlige smittsomme sykdommer del 2 (s. 108) 6:45
 • Smittsomme barnesykdommer (s. 111) 8:08
 • Når syke barn sendes i barnehage eller på skolen (s. 116) 5:50
 • Sammendrag (s. 120) 3:41