Lydbok kapittel 3

 • Kapittel 2 Barnets språkutvikling (s. 85) 0:42
 • Hva er språk? (s. 86) 5:50
 • Språkstimulering, del 1 (s. 89) 7:35
 • Språkstimulering, del 2 (s. 93) 5:00
 • Språk og personlighetsutvikling (s. 97) 7:58
 • Utvikling av språk og tenkeevne, del 1 (s. 102) 5:55
 • Utvikling av språk og tenkeevne, del 2 (s. 105) 7:35
 • Utvikling av språk og tenkeevne, del 3 (s. 108) 7:50
 • Utvikling av språk og tenkeevne, del 4 (s. 112) 7:25
 • Utvikling av språk og tenkeevne, del 5 (s. 116) 8:46
 • Sammendrag kapittel 3 (s. 122) 4:02