Lydbok kapittel 1

  • Kapittel 1 Kommunikasjon (s. 9) 0:38
  • Å kommunisere med andre, del 1 (s. 10) 7:39
  • Å kommunisere med andre, del 2 (s. 10) 4:30
  • Ulike former for kommunikasjon (s. 15) 7:28
  • God kommunikasjon skaper trygghet, del 1 (s. 21) 8:03
  • God kommunikasjon skaper trygghet, del 2 (s. 21) 9:40
  • Å skape trygghet og tillit for barn og unge, del 1 (s. 30) 8:43
  • Å skape trygghet og tillit for barn og unge, del 2 (s. 30) 8:27
  • God kommunikasjon med kollegaer og ... (s. 39) 8:58
  • Sammendrag kapittel 1 (s. 44) 3:45