Lydbok kapittel 3

  • Introduksjon kap. 3 (s. 77) 0:41
  • Hva er universell utforming? (s. 78) 8:30
  • Mennesker med nedsatt funksjonsevne (s. 84) 6:37
  • Prinsipper for universell utforming del 1 (s. 88) 7:36
  • Prinsipper for universell utforming del 2 (s. 94) 5:24
  • Universell utforming i barnehagen og skolen del 1 (s. 98) 6:49
  • Universell utforming i barnehagen og skolen del 2 (s. 101) 5:10
  • Sammendrag kap. 3 (s. 104) 3:19