Lydbok kapittel 14

  • Kapittel 14 Enkle måltider for barn og unge (s. 423) 0:37
  • Måltider i pedagogisk arbeid med barn og unge (s. 424) 9:51
  • Planlegging og gjennomføring av måltider, del 1 (s. 430) 6:01
  • Planlegging og gjennomføring av måltider, del 2 (s. 430) 6:25
  • Planlegging og gjennomføring av måltider, del 3 (s. 430) 6:43
  • Mat og måltider i ulike sammenhenger (s. 442) 4:38
  • Sammendrag kapittel 14 (s. 446) 2:32