Lydbok kapittel 12

 • Kapittel 12 Å planlegge enkle kulturaktiviteter (s. 351) 0:40
 • Kulturaktiviteter for barn og unge, del 1 (s. 352) 4:09
 • Kulturaktiviteter for barn og unge, del 2 (s. 352) 7:48
 • Formingsaktiviteter (s. 359) 5:10
 • Sang- og musikkaktiviteter (s. 365) 8:02
 • Litteraturaktiviteter (s. 371) 6:57
 • Aktiviteter med bevegelseslek og dans (s. 375) 4:51
 • Dramaaktiviteter (s. 377) 6:13
 • Å oppleve andres kunst (s. 380) 3:48
 • Aktiviteter knyttet til kulturarv (s. 382) 9:18
 • Sammendrag kapittel 12 (s. 388) 3:58