Lydbok kapittel 11

  • Kapittel 11 Planlegging av aktiviteter for barn og unge (s. 313) 0:38
  • Å planlegge i arbeid med barn og unge, del 1 (s. 314) 6:11
  • Å planlegge i arbeid med barn og unge, del 2 (s. 314) 6:06
  • Å planlegge enkle aktiviteter (s. 321) 9:35
  • Å velge aktivitet for ulike grupper, del 1 (s. 330) 8:41
  • Å velge aktivitet for ulike grupper, del 2 (s. 330) 6:44
  • Å velge aktivitet for ulike grupper, del 3 (s. 330) 4:03
  • Sammendrag kapittel 11 (s. 348) 3:36