Lydbok kapittel 1

  • Kapittel 1 Barne- og ungdomsarbeideren (s. 9) 0:46
  • Å arbeide med barn og unge (s. 10) 4:54
  • Arbeidssteder for en barne- og ungdomsarbeider (s. 12) 8:23
  • Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeidere, del 1 (s. 21) 7:40
  • Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren, del 2 (s. 21) 4:48
  • Barne- og ungdomsarbeideren som rollemodell, del 1 (s. 29) 8:04
  • Barne- og ungdomsarbeideren som rollemodell, del 2 (s. 29) 5:42
  • Sammendrag kapittel 1 (s. 38) 3:31